Haber Arşivi arrow Haber Arşivi arrow Zeytin-2007 arrow Zeytin İnceleme Raporunu Kadir Kahraman Açıkladı
Yazdır E-posta
Perşembe, 29 Kasım 2007


   Zeytin İnceleme Raporunu Kadir Kahraman Açıkladı

tıkla resmi büyüt
Zeytin'de Sorunlar Çığ Gibi
(tıkla resmi büyüt)

AKP Mudanya İlçe Başkanı ve İl Genel Meclisi Üyesi Kadir Kahraman AKP İlçe Merkezinde yaptığı basın açıklaması ile Zeytin Mahsulü ve Zeytin Üreticisinin Sorunları hakkında İl Genel Meclisinin 08-11-2007 tarihli toplantısında verilen önerge gereği oluşturulan komisyon raporunu açıkladı.

Açıklanan komisyon raporunda Süleyman Cansız, Kadir Kahraman, Rahim Demir, Ali Koçlu, Mehmet Hıştıroğlu, Mehmet Civelek ve S.Bülent Zoroğlu'nun imzaları bulunuyor.

Komisyon raporu zeytin mahsülünde yaşanan sorunların ana kaynağı olarak 2007 yılında yaşanan kuraklık ve Marmarabirlik üst yönetiminin fiyat ve ürün değerlendirmesindeki eksiklikler olarak açıklıyor.

Zeytin mahsülünün bölgemizde başta Marmarabirlik Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği olmak üzere tüccar ve tarımsal kalkınma kooperatifleri tarafından değerlendirildiği tespiti yapıldıktan sonra ürün değerlendirilmesi aşamasında Marmarabirliğin yanlış alım ve satış politikaları neticesinde üreticinin tüccarın eline terkedildiği satırları yer alıyor. Son yıllarda kurulan Tarımsal Kalkınma Kooperatiflerinin dar alanda üreticinin imdadına yetiştiği fakat yeterli olmadığı belirtilen raporda ;

"Kooperatifler ana sözleşmesi ve Birlik Tüzüğüne göre Marmarabirlik kendi ortakları dışındaki üreticilerden de alım yapma iyi mahsül yetiştirme teşviki çalışmaları yapması gerekirken, bugün üreticilerden mahsulü yeterince alamama ve kota uygulama durumuna gelmiştir. Marmarabirliğin ne durumda olduğu aşikardır.

Zeytin ürününün dünya standartlarına göre işlenmemesinin başlıca sorumlusu kendini yenilemek istemeyen Marmarabirliktir. Marmarabirliğin alım satım politikaları üretici ortakları mağdur etmiştir. Marmarabirlik kalite farkını gözetmeksizin fiyat vermektedir..İlan ettikleri fiyat piyasa alım fiyatını oluşturmaktadır. Tüccarın fiyatını belirlemesi de Marmarabirliğin fiyat tespiti ve tavrına bağlıdır.

Mesela Marmarabirlik 2006-2007 zeytin alım sezonunda baş fiyat yerine avans fiyat olarak 2,50 YTL. fiyat açıklayarak üretici zeytininin 2,00 ve 2,30YTL. arasında zarar denilecek fiyatta tüccara satılmasına sebeb olmuştur.Üreticiyi mağdur ettikten sonra kampanya sonunda fiyatın 3,90YTL. olarak açıklamıştır. Bu durum üretici ortaklarını sosyolojik ve psikolojik olarak mnfi etkilemiştir.

Yine 2005-2006 yılında kampanya döneminde baş fiyat 4,05YTL. idi. 360 taneli zeytine 2,15YTL.Fiyat veren Marmarabirlik aynı zeytine 2007-2008 zeytin alım döneminde 1,40YTL. fiyat vermektedir.Enflasyon oranlarının düşmekte olması, fiyatların artma oranını azaltır. Ne olmuştur ki fiyatlar % 4o düşmüştür ?"

Satırlarında Marmarabirliğin iyi yönetilmediğine dair rakamsal veriler yer alıyor. Raporun sonuç bölümünde Marmarabirliğin ortak üreticilerinin gücünü değerlendirmekten uzak kaldığı, Marmarabirlik Yöneticilerinin gücünü ortakların ve üreticilerin lehine kullanmaları gerekirken, tam aksine ortaklarını mağdur eden bu mağduriyetle bunalım yaratan politikalar izlediği vurgulanıyor.

Marmarabirliğin taban fiyat belirlemesinde kaliteyi gözardı ederek harmanlama sistemi ile fiyat belirlediği, iyi mahsulle, kötü mahsulün tanede ayırt edilmediği tespiti yapılıyor. Tüccarınsa Marmarabirliğin bu politikasından istifade ederek ihtiyaç sahibi içinde olan üreticinin malını peşin para ile düşük fiyata aldığı, böylelikle üreticinin ezildiği tepiti yapılarak Tarımsal Kalkınma kooperatiflerinin faliyetlerinin bu pazarda henüz büyük boyuta ulaşmadığı vurgulanıyor.

Marmarabirlik Yönetiminin alım ve satım politikalarını zeytin üreticisinin öncelikli sorunu olarak belirleyen raporda ;

"1-2007 yılı kuraklıktan zarar gören bölgeler içerisine Bursa İli dahil edilmelidir.Sulu tarım yapılamayan bölgelere zararları oranında yardım ve destek verilmelidir. Ayrıca Ziraat Bankasına, halk Bankasına ve Tarım Satış Kooperatiflerine olan kredi borçları faizsiz olarak ertelenmelidir.

2-Marmarabirlik ve bunun gibi kuruluşlar, tutarsız fiyat politikaları hantal yapıları ile üreticilerin sorunlarına cevap verememektedirler.Aksine hizmet etmeleri gereken ortak üreticilerinin omuzlarına basarak politika yapmaktadırlar.Kendi beceriksizliklerinin sorumluluğunu, devlete dolayısıyla hükümetlere yükleme propagandası yaptıkları görülmüştür.

Marmarabirliği oluşturan kooperatifler fiyat tespiti ve serbest mal alımı yapabilmeli, üst birlik tarafından denetlenmelidirler. Birliğe bağlı kooperatifler kendi şartlarına göre ortaklarına hizmet verebilmesi sağlanmalıdır. Üst birlik yönetim ve denetim karşılığında pay almalıdır.Zeytinin işlenmesinde gelenekselden daha çok dünya standartlarına uygun işleme yapılmalı ve teşvik edilmelidir. mutlaka zeytin yöresel bazda ambalaj ve etiketleme yapılarak kalte ve rekabetin yükseltilmesi sağlanmalıdır. Aksi takdirde harmanlama yöntemiyle ürün kalitesi arttırılamaz, kalite düşer.Bunun için genel yönetimin, ilgili kanun veya yönetmeliklerde buna göre yeniden düzenleme yapması gerekmektedir.

3-Tarımsal Kalkınma Kooperatiflerinin çoğaltılması neticesinde üreticinin mağduriyeti önlenebilir. Böylece üreticinin lehine rekabet sağlanabilir.

Zeytin ve zeytin üreticileri hakkında yapmış olduğumuz bu araştırma ve inceleme raporumuzu Genel Meclisimize saygıyla arz ederiz."

satırları yer almaktadır.

 

AKP Mudanya İlçe Başkanı ve İl Genel Meclisi Üyesi Kadir Kahraman Araştırma ve İnceleme raporu ile birlikte AK Parti Bursa Milletvekili Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyon Üyesi Sayın Ali Koyuncu'nun Tarım ve Köyişleri Bakanı sayın Mehdi Eker'e sunduğu inceleme raporunuda basın mansuplarına dağıttı.

AK Parti Bursa Milletvekili Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyon Üyesi Sayın Ali Koyuncu raporunda  üreticilerimizin kuraklık dolayısı ile yaşadıkları olumsuzluklar neticesinde meydana gelen gelir kayıplarının azaltılmasına yönelik olarak

-----Tarım ve Köyişleri Bakanlığının yeni bir Kuraklık Kararnamesi hazırlamasını
-----Afetten zarar gören İllerin içine Bursa İlinin de kararname ile dahil edilmesini
-----Afetten zarar gören ürün çeşitlerinin, bölgenin ürün desenlerine göre yeniden belirlenmesini,
-----Kuraklığın Tarım Sigortaları kapsamına alınması için yasal mevzuatın değiştirilmesini
-----Afetten zarar gören üreticilerin destekleme ödemelerinin biran önce yapılmasını

Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın M.Mehdi Eker'in takdirlerine sundu.

 


Yazdır | E-posta

Bu Yazıyı Yorumlayın
RSS Yorumları

Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yazabilir.
Lütfen giriş yapın ya da kaydolun.

Powered by AkoComment Tweaked Special Edition v.1.4.2

 
< Önceki   Sonraki >